ČZU získala ocenění „ECTS Label“

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Evropské komise rozhodla těsně před koncem roku 2013 o udělení evropského ocenění „ECTS Label“ České zemědělské univerzitě v Praze.
 
Stalo se tak na základě stanoviska nezávislých expertů, kteří posuzovali žádost ČZU o udělení této značky. „ECTS label“ je označení, které ČZU získala po několikaletém úsilí pedagogů i administrativních pracovníků. Představuje čestný titul oceňující kvalitu univerzity, která správně aplikuje systém ECTS (Evropský systém přenosu a akumulace kreditů), a to jak ve vztahu k informacím publikovaným na univerzitní www stránce, tak i ve vztahu ke klíčovým dokumentům spojeným s mobilitou studentů.
 
Toto označení kvality bylo zatím v ČR uděleno dalším 10 veřejným vysokým školám a jedné soukromé vysoké škole. Kromě něj již v minulosti získala ČZU i ocenění DS Label potvrzující, že dodatek k diplomu je na ČZU vydáván v souladu se všemi požadavky na tento dokument.