Kariéra studentů ČZU začíná už na škole

Již pátý semestr nabízí Kariérní centrum ČZU studentům své služby. O co přesně jde?

Vlajkovou lodí centra jsou workshopy Jak se hledá práce ve 21. století. Program je otevřen několikrát do roka a pokaždé se těší vysokému zájmu. Během dvou setkání se účastníci seznámí se základními dovednostmi potřebnými k pohybu na trhu práce.  

Další impulzy studentům přinášejí Rozvojové přednášky. Mezi nejlákavější patří tradičně přednášky společnosti GROWJOB, ale hojně navštěvované jsou i přednášky z oblasti pracovního práva, networkingu aj.

Kdo stojí přímo o jisté místo ve firmě, může využít SideOff University. Celosemestrální kurz zajišťuje vždy jedna konkrétní společnost. Přednáší v něm pouze specialisté a manažeři z praxe. Na závěr čeká účastníky test, ale také certifikát, odměny pro nejlepší studenty a navíc také možnost pracovního uplatnění ve firmě.

Kariérní centrum pořádá také setkání s absolventy (Kariéra s diplomem ČZU) a organizuje diskusní panely s personalisty z různých odvětví (FAQ: Trh práce). Zve také výrazné zaměstnavatele, kteří představují firmy, způsob výběru nových pracovníků a jejich firemní kulturu (Discover company).

Mezi stěžejní aktivity centra patří organizace každoročního Veletrhu pracovních příležitostí s více než stovkou vystavovatelů, který se koná pravidelně v únoru.

Více informací na webu kariérního centra.