Prostředí FLD přívětivé ke studentům

Studenti Fakulty lesnické a dřevařské mají od začátku akademického roku 2016/2017 k dispozici jedinečné prostory pro odpočinek a zároveň mohou využívat služeb modernizovaného studijního oddělení.

Vedení FLD se rozhodlo oba prostory, a to jak studijní oddělení, tak odpočinkovou zónu pro studenty, řešit současně a umístit je do jedné, na sebe navazující části budovy FLD. Cílem bylo vytvořit moderní studijní oddělení, které bude vnímáno jako otevřené a přátelské.

Rekonstrukce prostor v přízemí stávající budovy FLD byla provedena v souladu s představami studentů, kteří své požadavky formulovali v rámci diskuse s vedením fakulty na akci, kterou uspořádal studentský spolek. V průběhu řešení pak byl výběr materiálů, barvy a další prvky interiéru konzultován se zástupci studentů v akademickém senátu FLD. Pro architektonické a interiérové řešení obou pro studenty velmi důležitých prostor byl vybrán Ateliér VV, který vede Ing. Vladimír Čapka.

Studijní oddělení

V rámci stavebně architektonického řešení studijního oddělení se vybudovala tři částečně oddělená pracoviště studijních referentek, která jsou z pohledu studenta přístupná z rozšířené chodby. Pracoviště referentek jsou oddělena moderní technologií SMART GLASS, laminovaným sklem s elektricky ovládanou fólií v prostoru. Tato technologie byla využita s ohledem na potřebu propojit komunikaci student–referentka v úředních hodinách a zároveň oddělit prostor pro vytvoření klidného pracovního zázemí referentek mimo úřední hodiny.

Referentka, byť sedí, tak se studentem hovoří z očí do očí díky vyvýšenému pódiu na své straně. Potřebná data referentka načítá z  počítače, který je umístěn u okénka, a nemusí tudíž nikam odcházet. Komunikace je přirozeně tlumena akustickou nástěnkou na pracovišti referentky a větší nástěnkou v prostoru pro studenty. Pro zabezpečení ochrany osobních údajů jsou monitory opatřeny bezpečnostní fólií.

Odpočinková zóna

Prostoru dominuje odpočinková část, kde studenti mohou využít k sezení otočná křesílka, snížené kulaté stolky a variantně si je přestavovat. U stěny jsou umístěny úložné uzamykatelné boxy pro osobní věci studentů. Na odpočinkovou část navazuje sezení u „klasických“ stolů, kde si studenti mohou například doplnit žádosti podávané na studijní oddělení nebo zpracovávat přípravy ke studiu. Poslední částí prostoru je plně vybavený kuchyňský kout a následně jídelní část. Kuchyňský kout je vybaven mikrovlnou troubou, ledničkou s malým mrazákem, dřezem, rychlovarnou konvicí. Samozřejmostí bylo dovybavení kuchyňky nádobím a příbory.

Prostor studijního oddělení a odpočinková zóna jsou propojeny prostřednictvím prosklených ploch, a tak studenti mohou z pohodlí odpočinkové zóny sledovat obsazenost jednotlivých referentek studijního oddělení a volně bez front přistupovat k vyřízení svých požadavků.

Svůj test oba prostory prodělaly v době zahájení akademického roku. Lze říci, že uspěly, neboť na studijním oddělení došlo k minimalizaci čekací doby a navíc studenti trvale využívají odpočinkovou zónu. V současné době se připravuje analýza využití odpočinkové zóny, kdy se zvažuje doplnění sedacího nábytku (křesílek).