Váháte, na který studijní obor podat přihlášku?

Navštivte Dny otevřených dveří na ČZU, které proběhnou ve dnech 20. a 21. ledna 2017.

V pátek 20. ledna 2017 a v sobotu 21. ledna 2017 bude možné si prohlédnout nejen kampus, ale zblízka vidět špičkové laboratorní přístroje, navštívit učebny i posluchárny. Zástupci vedení fakult budou prezentovat studijní možnosti a odpovídat na dotazy přítomných. Na neformální diskuse se zájemci o studium se těší i členové studentských organizací, kteří také budou návštěvníkům pomáhat při orientaci v areálu univerzity. Ve foyerech fakult budou pro uchazeče připraveny materiály s informacemi o studiu, přijímacích zkouškách a přípravných kurzech.
 
Dveře otevřou všechny fakulty ČZU – Provozně ekonomická fakulta, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí, Fakulta tropického zemědělství – a Institut vzdělávání a poradenství (v Malé Chuchli). Podrobné informace o programu na jednotlivých fakultách naleznete na webových stránkách fakult, na fakultních FB profilech a také na místě, ve foyerech fakultních budov.
O studium na ČZU je mezi středoškoláky velký zájem. V roce 2016 se přihlásilo přes 22 tisíc uchazečů (podobně jako v předchozích letech). „Vysoká míra uplatnění absolventů ČZU v praxi a široké portfolio oborů je pro budoucí studenty důležitá,“ upozornil na některé z hlavních důvodů zájmu středoškoláků prorektor pro pedagogickou činnost Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
 
Přijímací řízení je v plném proudu
Již nyní se můžete přihlásit na některý z více než stovky bakalářských a navazujících magisterských oborů akreditovaných na ČZU.
O možnostech studia na ČZU se můžete informovat na tomto webu, na stránkách fakult v sekci Uchazeči o studium nebo se můžete rovnou přihlásit na vybraný obor na stránkách prijimacky.czu.cz.
Další informace poskytují také studijní oddělení fakult, dotazy je nejvhodnější zasílat e-mailem na adresy uvedené na výše zmíněných webových stránkách. Účast v přijímacím řízení, resp. řádná registrace přihlášky, je podmíněna úhradou poplatku ve výši 500 Kč (je možné ho uhradit i platební kartou).
Váháte-li, obraťte se přímo na studijní oddělení PEF, FAPPZ, TF, FŽP, FLD, FTZ či IVP.
 
Maturita
Nezbytnou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.
 
Stipendium pro talentované studenty
ČZU přijímá nadané a motivované uchazeče o studium bez přijímací zkoušky s možností získat stipendium až 5 000 Kč měsíčně po celý první ročník. Tyto výhody poskytuje bez rozdílu všem, kteří se umístili na předních místech v předmětových soutěžích, jako jsou matematická, fyzikální či biologická olympiáda, středoškolská odborná činnost a další odborné soutěže garantované MŠMT.