Aktuality

29.01.2016

Dne 28. ledna 2016 byl za účasti představitelů veřejného života i akademické sféry z České republiky i zahraničí slavnostně otevřen Dřevařský pavilon Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

17.12.2015

Za účasti nejvýznamnějších představitelů veřejné i akademické sféry bylo dne 16. prosince 2015 ve 12 hodin slavnostně otevřeno Mezifakultní centrum environmentálních věd II - nejrozsáhlejší investiční akce od vzniku areálu ČZU.

11.11.2015

Mladí vědci z ČZU se pravidelně úspěšně ucházejí o prestižní cenu pro mladé vědce, jejichž práce mají přínos pro podunajský region. V roce 2015 cenu obdržel Ing. Abraham Kabutey, Ph.D., který se specializuje na obnovitelné zdroje energie. V roce 2014 uspěla Ing. Věra Bunešová, Ph.D., která se věnuje probiotikům a jejich přínosu pro savce. 

20.10.2015

Cenu rektora ČZU tedy velkou cenu LSFF 2015 spojenou s finanční odměnou 3000 Eur získal americký film „Na obranu jídla” režiséra Michaela Schwarze.

16.10.2015

Léčebné využití konopí, řízení kurzu koruny vůči euru, bezpečnost potravin, ale také smysluplnost Fair Trade jsou některá z témat, která se probírají na diskusních setkáních za účasti výrazných osobností. Besedy se konají na dvakrát za semestr, jsou otevřeny široké veřejnosti a každý může položit dotaz.

19.08.2015

Inkubátor ČZU Point One několikrát za rok nabízí mladým podnikatelům zázemí pro rodící se firmy a také odbornou pomoc v praktických záležitostech vedení firmy formou workshopů, koučinku a podobně. Nejlepší týmy se pravidelně účastní společných akcí a prezentací pražských inkubátorů.

22.06.2015

Světového uznání dosáhl tým vědců z ČZU, kteří se dlouhodobě úspěšně věnují záchraně kriticky ohrožené antilopy Derbyho. Spolek Derbianus pověřilo letos oficiálně ochranou antilop na základě podepsaného memoranda o spolupráci mezi Senegalem a Českou republikou.

01.06.2015

"JAPU – zdravé svačiny nejen do škol", firma inkubovaná v univerzitním podnikatelském inkubátoru Point One, získala 28. května cenu poroty v soutěži Social Impact Award. Soutěž podporuje mladé lidi s nápady na řešení společenských a environmentálních problémů podnikatelskou cestou. Soutěž pořádá v ČR od roku 2012 Impact Hub Praha.

19.02.2015

Předsednictvo Rady vysokých škol na své schůzi 19. února 2015 potvrdilo Bc. Hynka Roubíka z České zemědělské univerzity v Praze na pozici místopředsedy. Studentský zástupce se tak oficiálně stal vrcholným reprezentantem vysokoškoláků. Potvrzení Hynka Roubíka na pozici místopředsedy RVŠ nastalo přesně týden po jeho zvolení Studentskou komorou Rady vysokých škol. Pro jeho zvolení přes 90 % všech přítomných delegátů SK RVŠ.

12.02.2015
Více než 20 tisíc studentů hodnotilo kvalitu tuzemských vysokých škol a fakult podle toho, jak se jim líbí kvalita výuky, atmosféra ve škole či připravenost absolventů na praxi.
 

Stránky