Aktuality

20.02.2013

Cílem celouniverzitního Veletrhu pracovních příležitostí dne 28. února 2013 je umožnit osobní kontakt mezi studenty a firmami za účelem zprostředkování práce, stáže, praxe nebo spolupráce na bakalářských a diplomových pracích. Akce se zúčastní nadnárodní poradenské společnosti, významní zaměstnavatelé v obchodě a potravinářství, dále technologické firmy a automobilky i rozvojové agentury apod.

18.01.2013

Ve čtvrtek 17. ledna 2013 rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc., spolu se zástupci vedení univerzity a jednotlivých fakult přestřihl pásku a slavnostně otevřel rekonstruované demonstrační a pokusné stáje a nový výukový pavilon, který bude sloužit především rozrůstající se Provozně ekonomické fakultě a nové zřízené Fakultě tropického zemědělství. Současně byl také rekonstruován navazující legendární studentský klub C.

15.01.2013

Vyplývá to z ankety České studentské unie, do níž se zapojilo 20 734 respondentů. Hodnotila se například příprava do praxe nebo zajímavost výuky, organizátoři pak sestavili žebříčky škol v jednotlivých oblastech. Na stránkách Fakultaroku.cz je Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) uvedena jako absolutní vítěz.

17.12.2012
Prokazatelně talentované uchazeče přijme Česká zemědělská univerzita v Praze bez přijímací zkoušky a navíc obdrží stipendium až 5 000 Kč měsíčně po celý první ročník. Tyto výhody ČZU poskytne uchazečům, kteří se umístili na předních místech v předmětových soutěžích. Jde např. o matematickou olympiádu, fyzikální olympiádu, biologickou olympiádu, středoškolskou odbornou činnost a další odborné soutěže garantované MŠMT. Cílem tohoto motivačního opatření je získat pro studium na ČZU uchazeče, kteří svůj talent a odborný zájem prokázali na střední škole a budou pravděpodobně úspěšnými vysokoškolskými studenty.
14.12.2012
V úvodu letošního tradičního vánočního koncertu pro zaměstnance a příznivce ČZU vyhlásil rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., vítěze soutěže o nejlepšího sportovce roku ČZU. Vítězem pro rok 2012 a Sportovcem roku ČZU se stal Tomáš Dlabaja z Technické fakulty, český reprezentant v orientačním běhu a mistr světa pro rok 2012 v závodě štafet.
12.12.2012
Mezi vítězi devátého ročníku Studentské ceny ENVIROS za rok 2011, který se konal v rámci Českého energetického a ekologického projektu je i doktorand Fakulty životního prostředí ČZU Ing. Jiří Bednář. Cenu rektora ČVUT v Praze obdržel za projekt „Návrh realizace malé vodní elektrárny“. Ceny byly slavnostně vyhlášeny na galavečeru 20. listopadu 2012 v Aule ČVUT v Betlémské kapli.
 
11.12.2012
Jsou-li kapři ponecháni v klidném prostředí, zaujmou velmi často severo-jižní polohu. Tuto polohu dávají vědci do souvislosti s geomagnetickým polem.
 
05.12.2012

Akademický senát ČZU na svém zasedání dne 4. prosince 2012, na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ČR, schválil zřízení nové Fakulty tropického zemědělství (Faculty of Tropical AgriSciences), která vznikne k 1. 1. 2013 na platformě dosavadního vysokoškolského ústavu – Institutu tropů a subtropů (ITS ).
 

05.12.2012

Studenti 3. ročníku oboru Lesnictví věnovali Klinice dětské chirurgie Fakultní nemocnice v Motole již po šesté šek v hodnotě 60 tisíc korun. Jde o výtěžek z letošní Hubertské zábavy, kterou tradičně pořádali právě studenti 3. ročníku.

28.11.2012
V průběhu října a listopadu 2012 proběhla jednání mezi Českou zemědělskou univerzitou a organizací ROPID nad řešením dopravní obslužnosti mezi Suchdolem a Dejvicemi. Z jednání a následných přepravních průzkumů vzešlo několik postupných kroků, které zlepší dostupnost Suchdola pro studenty ČZU i pro místní obyvatele. První výsledky budou patrné již od 9. prosince 2012.

Stránky