Aktuality

19.07.2012
Tým studentů Technické fakulty s formulí SATURN 6 se o víkendu 14. a 15. července 2012 úspěšně zapsal do historie největšího závodu studentských formulí na světě na anglickém okruhu Silverstone.
10.07.2012
ČZU v létě žije skutečně mezinárodním životem a nejinak tomu bylo i v roce 2012. Na ČZU přijelo na 400 zahraničních studentů. Mimochodem přes 100 jich bylo opět z USA a přes 60 z Německa. Je dobré tato čísla uvést, protože studenti z USA nebo z Německa jsou zvyklí na kvalitu a tu vyžadují i při studiu v zahraničí. Jejich zájem vyjádřený zmíněnými počty dokazuje, že ČZU takovou kvalitu nabízí.
01.07.2012

Předpokladem zájmu uchazečů i uplatnění absolventů je neustále inovovaná nabídka studijních oborů. V roce 2012 byly akreditovány nové obory na PEF.

01.07.2012

Institut vzdělávání a poradenství úspěšně akreditoval u MŠMT tři programy v oblasti celoživotního vzdělávání. Všechny tři vzdělávací programy jsou zaměřeny na střední odborné školství a umožňují získání pedagogické kvalifikace studentům ČZU nebo externím zájemcům.

26.06.2012
Jedenáctý ročník Českých akademických her se uskutečnil v Brně ve dnech 5. až 10. června 2012. Sportovních soutěží se zúčastnilo 2211 sportovců ze 43 českých vysokých škol a soutěžilo se ve 28 sportovních odvětvích. ČZU reprezentovalo celkem 82 studentů, kteří vybojovali dohromady 9 mistrovských akademických titulů České republiky.
24.06.2012

The Creative Teacher, Lecturer and Trainer as Main Actors of Dynamic Learning byl název mezinárodní konference, která se konala 26.–28. 4. 2012 v Plovdivu pod patronací evropské asociace ENTER, sdružující vysokoškolské instituce vzdělávající učitele odborných předmětů pro střední a vyšší odborné školy v oblasti zemědělství, lesnictví, zahradnictví. ENTER pořádá každé dva roky mezinárodní konference, vstupuje do společných mezinárodních projektů a mimo jiné funguje jako sdružení expertů pro pomoc školám a univerzitám především z nových zemí EU. Na poslední valné hromadě v Plovdivu byl do funkce prezidenta zvolen ředitel IVP prof. Ing. Milan Slavík, CSc.

21.06.2012

Nejlepší diplomové práce s přesahem do praxe letošních absolventů ČZU ocenil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl v rámci slavnostních promocí dne 21. června 2012. Ceny ministra zemědělství obdržely práce zaměřené na vytvoření makroekonomického modelu České republiky (Ing. Martin Gürtler, PEF), hodnocení vlivu zátěže zemědělskými stroji na degradaci půdy (Ing. Karel Sobotka, TF), návrhy nového využití dřevěných prvků u jízdních kol (Ing. Miroslav Bureš, FLD), sledování znečištění prostředí díky výskytu nově objevených druhů lišejníků (Ing. Markéta Michalová, FŽP), sledování náhradních matek u zeber (Ing. Michaela Olléová, ITS) či výzkum prasečích oocytů (Ing. Lenka Jarošová, FAPPZ).

20.06.2012

Pokud dobře znáte areál České zemědělské univerzity, můžete část budovy katedry veterinárních disciplín Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, sousedící parkoviště nebo hlavní příjezdovou komunikaci k ČZU od ul. Kamýcká před hlavní budovou Provozně ekonomické fakulty, poznat v nové české rodinné letní komedii Tady hlídám já.

19.06.2012

Dne 18. dubna 2012 měli studenti PEF již po jedenácté možnost se osobně  seznámit  se zástupci mnoha prestižních firem (např. Česká pojišťovna, a. s., ČSOB, a. s., ExxonMobil BSC Czechia, s. r. o., Kooperativa pojišťovna, a. s., Mazars, s. r. o., Procter & Gamble Czech Republic, s. r. o., Rödl & Partner Audit, s. r. o., SAP BSCE, s. r. o., Tesco Stores  ČR, a. s., TPA Horwath Notia Audit, s. r. o.).

19.06.2012

Od 2. do 30. dubna 2012 měli studenti z celé České republiky prostřednictvím internetového hlasování příležitost ohodnotit studium na své fakultě a pomoci tím nynějším středoškolákům při výběru vhodné vysoké školy. Hlasovalo více jak 13 000 studentů.

Stránky