Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Ano, jsi tu správně - Přidej se k nám

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů přijímá přihlášky k bakalářskému studiu v období od 25. listopadu 2016 do 31. března 2017. Do všech druhů a forem studia se můžeš přihlásit pouze formou online elektronického formuláře (níže tlačítko Odešli online přihlášku).

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč vyřizuj podle pokynů, které obdržíš na e-mailovou adresu po potvrzení přihlášky, nebo jej můžeš uhradit online platební kartou bezprostředně po odeslání přihlášky. V případě podání více přihlášek na různé studijní obory je třeba pro každé číslo přihlášky poplatek uhradit zvlášť, není možné hradit jednou společnou platbou. Přihláška, ke které nebude poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude po uplynutí termínu pro příjem přihlášek vyřazena z evidence. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
 

Další informace o studiu na webu FAPPZ

 

zvířata rostliny ekologické zemědělství zahrady a zahradničení výživa zvířat a člověka péče o krajinu ryby a rybářství půda a horniny

Připrav se na přijímačky

Průběh přijímacího řízení sleduj v systému ePřihlášek.

Základní částí přijímacího řízení je písemný test z biologie a chemie (teoreticky zaměřené bakalářské studium), případně pouze z biologie (profesně zaměřené bakalářské studium). Obsahem písemného testu je látka v rozsahu studia na gymnáziu.
 

FAQ - přečti si, co tě nejvíc zajímá

Chci se přihlásit na více oborů. Podávám jednu společnou přihlášku nebo na každý obor zvlášť?
Přihlášku je nutné podat na každý studijní obor zvlášť.
Pokud podávám více přihlášek, je možné uhradit poplatek dohromady?
Poplatek je nutné uhradit za každou přihlášku zvlášť (s patřičným variabilním a specifickým symbolem), a to i v případě úhrady online prostřednictvím platební karty.
Nenašel jsi informaci, kterou hledáš?
Prohlédni si často kladené dotazy na webu fakulty nebo nás kontaktuj!

Denní studium nebo dálkové, česky nebo anglicky?

Bakalářské studium – trvá tři roky a podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středoškolského vzdělání. Studium je možno absolvovat jako prezenční (denní) nebo kombinované (dálkové). Absolventu se uděluje akademický titul „bakalář“ (Bc). Profesní zaměření tohoto studia je vhodné pro přímé uplatnění v praxi. Studijní plán má omezený rozsah teoretických disciplin a pokračování ve studiu na magisterském stupni lze po zapsání doplňujících předmětů, které individuálně stanoví děkan fakulty.

Vyber si studijní obor

Bakalářské studium prezenční Bakalářské studium kombinované

Co se u nás děje?

Bude se Ti u nás líbit? Podívej se!

Virtuální prohlídka

Kontaktujte nás

FAPPZ ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha-Suchdol
vozenilkova@af.czu.cz
www.af.czu.cz

+420 224 384 668

Novinky na e-mail

Pošli nám svůj mail a budeš dostávat novinky z fakulty.

Přihlásit se k odběru RSS pro Newsletter FAPPZ

Absolventi řekli o ČZU

Komunikuj s námi