Fakulta lesnická a dřevařská

Ano, jsi tu správně - Přidej se k nám

Fakulta lesnická a dřevařská přijímá přihlášky k bakalářskému studiu v období od 25. listopadu 2016 do 31. března 2017. Do všech druhů a forem studia se můžeš přihlásit pouze formou online elektronického formuláře (níže tlačítko Odešli online přihlášku).

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč vyřizuj podle pokynů, které obdržíš na e-mailovou adresu po potvrzení přihlášky, nebo jej můžeš uhradit online platební kartou bezprostředně po odeslání přihlášky. V případě podání více přihlášek na různé studijní obory je třeba pro každé číslo přihlášky poplatek uhradit zvlášť, není možné hradit jednou společnou platbou. Přihláška, ke které nebude poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude uplynutí lhůty pro příjem přihlášek vyřazena z evidence. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Další informace o studiu na webu FLD

 

lesnictví obchod se dřevem dřevařství nábytkářství myslivost hospodářská a správní služba lesní a dřevařské inženýrství

Připrav se na přijímačky

Průběh přijímacího řízení sleduj v systému ePřihlášek.

Základem přijímacího řízení je test z biologie či matematiky (podle vybraného oboru - více info zde) a v případě oboru studovaného v angličtině pohovor. Pro přípravu k přijímací zkoušce se podívej na okruhy otázek (biologie, matematika), vzorové testy (biologie, matematika) a doporučenou literaturu.

FAQ - přečti si, co tě nejvíc zajímá

Chci se přihlásit na více oborů. Podávám jednu společnou přihlášku nebo na každý obor zvlášť?
Přihlášku je nutné podat na každý studijní obor zvlášť.
Pokud podávám více přihlášek, je možné uhradit poplatek dohromady?
Poplatek je nutné uhradit za každou přihlášku zvlášť (s patřičným variabilním a specifickým symbolem), a to i v případě úhrady online prostřednictvím platební karty.
Z jakých předmětů budu skládat přijímací zkoušky?
Více info o přijímačkách na bakalářské obory zde a o přijímačkách na magisterské obory zde.
Mohu být přijat bez přijímacích zkoušek?
Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči do oborů Lesnictví, Dřevařství a Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství(více informací zde), u ostatních bakalářských oborů úspěšní řešitelé středoškolských olympiád a středoškolských odborných činností (nutno zaslat žádost a diplom potvrzující umístění).
Kde najdu studijní plány (seznam předmětů) pro jednotlivé ročníky studijních oborů?
Aktuální studijní plány najdete vždy na webu fakulty.
Bude při přijímací zkoušce přihlíženo k výsledkům maturitní zkoušky, příp. k výsledkům Národní srovnávací zkoušky (Scio – testy)?
K výsledkům SCIO testů naše fakulta nepřihlíží. Uchazeči vybraných oborů budou přijímáni bez zkoušek. Ostatní uchazeči budou přijímáni podle pořadí u přijímací zkoušky vykonávané na fakultě. Konkrétní informace najdete na webu fakulty.
Jak budu pozván na přijímací zkoušku?
Pozvánka bude umístěna u vaší přihlášky v systému ePřihlášky do konce dubna. Vyrozuměni budete také emailem, který jste uvedli jako kontaktní při registraci přihlášky.
Existuje na fakultě stipendijní program?
Ano. Fakulta lesnická a dřevařská podporuje nadané maturanty, své úspěšné studenty a absolventy a mladé vědecké pracovníky. Dále je možnost získat ubytovací a sociální stipendium. Více o stipendijním programu zde.
Co vše mám mít sebou při přijímacím řízení ke studiu bakalářských oborů?
Občanský průkaz nebo pas, psací potřeby, pozvánku k přijímací zkoušce.
Bude fakulta pořádat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?
Informace budou zveřejněny na webu fakulty
Jak budu vyrozuměn o prominutí přijímacích zkoušek?
Rozhodnutí včetně pozvánky k zápisu do studia bude umístěno v systému ePřihlášky do konce dubna. Vyrozuměni budete také emailem, který jste uvedli jako kontaktní při registraci přihlášky.
Kde se mohu uplatnit po studiu na Fakultě lesnické a dřevařské?
Naši absolventi mohou najít zaměstnání zejména v následujících oblastech. Pro lesnické obory manažerské a odborné pozice u vlastníků lesů a společností působících v lesnictví, plánování, pěstování lesních a okrasných sazenic, státní správa lesního hospodářství a životního prostředí, správy chráněných území a mnoho dalších... Pro dřevařské obory v českých a zahraničních společnostech zabývajících se primárním a sekundárním zpracování dřeva, výroba dřevěných materiálů a výrobků ze dřeva, projektováním a výrobou nábytku, realizací dřevostaveb, podnikáním a obchodem...
Má Fakulta lesnická a dřevařská stránky na Facebooku?
Ano. Fakulta pravidelně aktualizuje svůj profil a informuje své fanoušky o dění kolem fakulty. Podívej se zde.
Jsou na fakultě nějaké studentské organizace?
Studenti na Fakultě lesnické a dřevařské jsou velmi akční a tak zde vzniklo hned několik studentských spolků. Spolek myslivců – organizace pořádá odborné přednášky s mysliveckou tématikou je aktivní na Facebooku nebo na webu. Studentský zájmový spolek - spolek studentů se zahraničním (jazykovým), edukativním a reprezentačním zaměřením má svou stránku na Facebooku. Fotoklub FLD - fotoklub pro své členy pořádá semináře a workshopy z oblasti fotografie a videa, kromě toho také připravuje výstavy v galerii fakulty. Kurzy mysliveckého troubení a vábení jelenů - na Fakultě lesnické a dřevařské získala také velkou popularitu lovecká hudba. Trubači se již řadu let vzdělávají ve hře na lesnice a borlice a každoročně se úspěšně účastní mnoha akcí a soutěží. Studenti také pořádají kurzy vábení jelenů. Fakulta pořádá každý rok akademickou soutěž trubačů a vábičů.
Probíhá výuka na Fakultě lesnické a dřevařské pouze v areálu České zemědělské univerzity?
Výuka oboru pro kombinovanou (dálkovou) formu studia Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství probíhá v Praze a také v konzultačním středisku Trutnov. Výuka oboru pro kombinovanou (dálkovou) formu studia Provoz a řízení myslivosti probíhá v Praze a také v konzultačním středisku Písek.
Kde probíhají studentské praxe?
Praxe studentů probíhají na Školním lesním podniku, u vlastníků lesů, soukromých lesnických a dřevařských společností, v mysliveckých zařízeních i jinde.
Mohu studovat na zahraniční univerzitě?
Ano. Fakulta lesnická a dřevařská umožňuje svým studentům absolvovat pobyty na více než 40 zahraničních univerzitách. Více info o programu zde.
V letošním roce dovrším 26 let věku. Budu platit školné?
Nebudete. Výjimkou jsou studenti bakalářských oborů, kteří již studují v bakalářských oborech více než 4 roky (nebo studenti magisterských oborů, kteří studují na těchto oborech více než 3 roky). Od věku 26 let ovšem přestává studentům hradit stát zdravotní pojištění.
Platí se nějaké poplatky za souběžné studium dvou vysokých škol?
Nehradí, pokud celková odstudovaná doba (počítáno od nástupu do prvního studia) nepřekročila u bakalářského studia 4 roky, u magisterského studia 3 roky.
Jsem budoucí absolvent bakalářského studia na jiné vysoké škole, oboru, který je odlišný od oborů akreditovaných na vaší fakultě. Mohu podat přihlášku na magisterské studium k vám?
Ano, je to možné. V prvním ročníku je však třeba absolvovat několik rozdílových předmětů. Studentům vycházíme vstříc a umožňujeme rozdělit 1. ročník do dvou let.
Je možný přestup k vám z jiné vysoké školy?
Ano, pokud má uchazeč v den přestupu statut studenta a ukončený alespoň jeden ročník na původní vysoké škole. Žádost vždy musí schválit děkan fakulty.
Bude při přijímací zkoušce přihlíženo k umístění v předmětových soutěžích?
Ano, bez přijímacích zkoušek jsou přijati uchazeči, kteří se zúčastnili krajského nebo národního kola středoškolské olympiády nebo středoškolské odborné činnosti.
Jaký je rozdíl mezi výukou v prezenční a kombinované formě studia?
U prezenčního (denního) studia se předpokládá účast na výuce během celého pracovního týdne (mimo prázdnin a zkouškového období), u kombinované (dříve dálkové) formy studia probíhají konzultace obvykle o víkendech (cca třikrát za semestr) a týdenní blokové cvičení na konci každého semestru.
Nenašel jsi informaci, kterou hledáš?
Kontaktuj nás!

Denní studium nebo dálkové, česky nebo anglicky? Přizpůsobíme se ti!

Prezenční (denní) forma studia: Student podle svého studijního plánu dochází na přednášky, semináře, laboratoře a cvičení v každém semestru 12 týdnů (vyjma posledních semestrů před závěrem studia, které jsou 10ti týdenní). Po 12 týdnech výuky následuje obvykle 5-ti týdenní zkouškové období, v němž studenti skládají zkoušky za daný semestr. Po prvním ročníku je v období prázdnin dvoutýdenní odborná praxe.

Kombinovaná forma studia: Studium je během semestru rozloženo do 3 konzultací (přednášky předmětů - pátek odpoledne až neděle, možno přespat na koleji ČZU), které jsou v intervalu 3-4 týdny. Studenti jsou na začátku přednášky z každého předmětu seznámeni s požadavky na udělení zápočtu a vykonání zkoušky, se studijní literaturou apod. Ke konci každého semestru je týden blokového cvičení. Jeho náplní jsou zejména laboratorní, ale i seminární a výpočtová cvičení. Studenti kombinovaného studia mají stejný studijní plán jako studenti prezenčního studia s drobnými odlišnostmi (bez tělesné výchovy a praxí). Termíny, požadavky a pravidla pro přijímací zkoušky jsou stejná jako u prezenčního studia.

Vyber si studijní obor

Bakalářské studium prezenční Bakalářské studium kombinované

Klikni sem a dozvíš se o nás víc!

Co fakulta nabízí?
Fakulta lesnická a dřevařská při České zemědělské univerzitě v Praze nabízí komplexní univerzitní vzdělání zaměřené na lesnictví, dřevařství a myslivost.
Areál včetně kolejí
Mimopražští studenti ocení umístění kolejí v areálu univerzity. Vyhnou se tak zdlouhavému dojíždění a cesta na fakultu nezabere více než pět minut.
Koleje jsou moderně vybaveny a samozřejmostí je i rychlé připojení k síti internet.
A když už jsme u internetu, celý areál univerzity je pokryt bezplatnou wifi sítí eduroam, díky které se lze připojit zdarma na univerzitách po celém světě.
V Praze, ale blízko lesa
Areál školy se nachází v klidné části Prahy při severním okraji, přesto cesta do centra díky dobrému dopravnímu spojení trvá necelých 30 minut. Do lesa je ještě blíž.
V pěším dosahu od školy se nachází několik přírodních památek. Například Housle se zajímavou flórou, Kozí hřbety s krásnými výhledy a Tiché údolí se skalami vhodnými i pro horolezce.
Máme zámek
Ve vlastnictví České zemědělské univerzity je zámek v Kostelci nad Černými lesy, který se nachází asi 40 km od areálu školy.
Slouží krom jiného k ubytování studentů při praxích odehrávajících se na školním polesí. V Rytířském sále tohoto zámku se také konají tradiční akce fakulty pro členy akademické obce.
Myslivost
Myslivost k lesnictví patří a věnují se jí i studenti naší fakulty. Na fakultě funguje Studentský myslivecký spolek posluchačů a Trubačský půlkruh.
Fakulta je také pořadatelem Mezinárodní akademické soutěže mysliveckých trubačů, Mezinárodní akademické soutěže ve vábení jelenů a několika střeleckých soutěží ročně.
Filmový festival přímo v areálu
Na FLD probíhá, stejně jako na ostatních fakultách naší univerzity, každoročně Life Sciences Film Festival - týdenní filmový festival, během kterého jsou promítány snímky s tematikou blízkou zaměření fakulty.
Pomáháme pro dobrou věc
Studenti FLD podporují charitu. Výtěžkem ze studentského plesu - Hubertské zábavy - podporují nemocnici v Motole.

Co se u nás děje?

Podívej se, jak to u nás vypadá

Virtuální prohlídka

Kontaktuj nás

FLD ČZU v Praze
Kamýcká 1176
165 00 Praha-Suchdol
stehlik@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz

+420 224 383 710

Pozvi si naše studenty a profesory na svoji školu

Pošli nám svůj mail a domluvíme si termín návštěvy.

Absolventi řekli o ČZU

Komunikuj s námi