Harmonogram přijímacího řízení

Přijímací řízení na ČZU je organizováno primárně fakultami. Pro podrobné informace o harmonogramu přijímacího řízení, stejně jako pro další informace o přijímacím řízení se podívejte na stránku fakulty, na kterou se hlásíte ke studiu.

 

Podání přihlášky ke studiu   

Otevření podávání přihlášek ke studiu: 22. listopadu 2019
Uzávěrka podávání přihlášek: 31. března 2020 (většina studijních oborů)

Jedná se o termíny platné pro většinu studijních oborů a programů, vybrané obory a programy ale mohou mít termíny nastavené odlišně. Konkrétní informaci si proto vždy ověřte na stránce fakulty, na které se chcete ucházet o studium.

Některé fakulty navíc vyhlašují i druhá kola přijímacího řízení, termíny pro podávání přihlášek jsou v tomto případě individuální pro jednotlivé studijní obory a programu. 

 

Dny otevřených dveří

pátek 22. listopadu 2019
pátek 24. ledna a v sobotu 25. ledna 2020

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se budou konat v průběhu června 2020, na většině fakult v týdnu od 8. do 12. června, někde až do 22. června (zejm. náhradní termíny). Konkrétní informaci o přijímací zkoušce na vaši fakultu najdete na webové stránce fakulty. Na stránkách fakult také naleznete informaci, do kdy vám bude sděleno, zda jste splnili podmínky pro přijetí ke studiu.

 

Zápisy do studia a imatrikulace

Zápisy do studia se konají zpravidla v průběhu měsíců července a září (vč. náhradních termínů). Po přijetí ke studiu Vám bude sdělen termín zápisu do studia. Imatrikulace nových studentů (slavnostní uvedení do studia) probíhají poslední zářijový týden. Přesný termín imatrikulace pro váš studijní obor vám bude sdělen při zápisu do studia vaším studijním oddělením.

 

Zahájení výuky

Zahájení výuky v zimním semestru 2020/2021 je naplánováno na úterý 1. října 2020.

Další články v rubrice

English ☰ Menu